Share/Save/Bookmark

FUNKSJONÆRER

Det trengs mange funksjonærer for å gjennomføre et løp, både klubbløp og større nasjonale løp. Noen funksjonæroppgaver krever kursing, mens andre oppgaver kan en gjøre etter en kjapp opplæring. Alle disse funksjonæroppgavene må fylles av foreldre/foresatte eller andre interesserte. Ved klubbløp på Myhrer trenger vi ikke å fylle alle funksjoner.

Overdommer 

(autorisert av Norges Skøyteforbund)

Assisterende overdommer

(autorisert av Norges Skøyteforbund)

Starter med assistent

(autorisert av Norges Skøyteforbund)

Måldommer 

(dette er ofte en oppgave som tidtakersjefen har) Avgjør hvem som er først over mål. I tillegg skal måldommeren kontrollere at løperne kommer i mål i riktig bane

Tidtakersjef og det antall tidtakere en trenger

Ved kvartettstart trenger en to tidtakerlag på tre tidtakere i hvert lag. Skal da også være to tidtakersjefer. Tidtakere skal ha gjennomført et tidtakerkurs. Tidtakersjefen fører protokoll. Ved automatisk tidtakning skal det også være tidtakere som tar alle tidene manuelt. Manuelle tider benyttes dersom det automatiske tidtakeranlegget svikter. På Myhrer bruker vi 3 manuelle tidtakere på løp.

Rundeanviser(e)

Her er oppgaven å vise løperne hvor mange runder det er igjen av løpet. Ved siste passering skal det ringes med bjelle. Dersom det gås kvartett, trengs det som regel to rundeanvisere som betjener to løpere hver.

Banedommere

En i hver sving i tillegg til en krysskontrollør (vekslingsdommer). Disse dommerne skal observere løperne slik at de kan gi beskjed til overdommer dersom de ser ureglementære ting i veksling eller i sving. I svingen er det hovedsakelig å se etter at de går på riktig side av markeringen og beskrive situasjonen ved fall for overdommerne. Som vekslingsdommer skal en observere vekslingen for å se at løperne bytter bane på riktig måte. Eventuelle ureglementære ting rapporteres til overdommer. Banedommerne er altså å anse som observatører/samtalepartnere for overdommerne i forhold til aktuelle hendelser på banen under løpet.

Banemannskap/klossleggere 

Innendørs trengs det kun klossleggere. Det må være personer med skøyter på bena. De skal markere banene etter bestemte regler. Klosser og kjegler som kommer ut av posisjon under løpet skal så rakst som mulig på plass igjen. Når vi arrangerer i Vikingskipet prøver vi å ha fire klossleggere tilgjengelig. Utendørs på Myhrer er det vår banekomite som tilrettelegger banen. Dvs. islegging, snørydding, vanning, merking, klosslegging og skufling av snø under løp. I tillegg oppfordrer vi alle andre også til å bidra i dette arbeidet.

Speaker

Oppgaven her er å opplyse deltakere, ledere, trenere og tilskuere om det som skal skje og skjer. Tidtakersjef, sekretariat og overdommer forer speaker med de opplysningene han trenger og beskjeder som skal formidles over høytaleranlegget. Det er en fordel å være erfaren skøteløptilskuer og kjenne noe til regelverket når en får tildelt denne oppgaven.

Sekretariatet

2-3 personer har følgende oppgaver: Ta imot påmelding, være med overdommerne på trekningen, lage ferdig startlister etter trekningen og kopiere i tilstrekkelig antall, lage tidtakerskjema (protokoll) til tidtakersjefen, ta imot påmeldingsavgift og skrive ut kvitteringer, ta imot strykninger og melde disse videre til overdommer, korrigere startlister og sørge for at alle funksjonærer har oppdaterte startlister, henge opp startlister og sørge for at disse er oppdatert, lage resultatlister og henge opp disse etter hvert som de ulike klassene har fullført sine løp. Lage nye startlister i løp som går over 2 dager og er sammenlagtstevner, trekningen for andre dag er da avhengig av resultater fra første dag. Lage en samlet resultatliste og mangfoldiggjøre den i det antall eksemplarer som trengs. Lagleder som ønsker resultatliste skal kunne få dette forholdsvis raskt etter at løpet er ferdig. Legge ut resultatlister på nett på NSFs sine sider og våre egne nettsider. Forestå premieutdelingen.

Mannskap på benken

For å få rask avvikling av løpet er det nødvendig å ha 2-4 personer på benken som skal sørge for at løperne er klare til start umiddelbart etter at foregående par har gått i mål. Dette er løperens/lagleders eget ansvar å sørge for, men med de yngste klassene er det viktig å ha ”innpiskere” for å få til en smidig avvikling. Løperne utstyres med armbind i fargene hvite (indre bane) og røde (ytre bane). Hvis det er kvartettstart skal par nummer to ha gult (indre bane) og blått (ytre bane). Alle bånd skal sitte på høyre arm. Hvis løperne kommer for sent til start fortsetter løpet når overdommer bestemmer det. De yngste løperne får da oftest lov til å starte senere, men de har ingen rett til det.