Share/Save/Bookmark

Årsmøtet i Eidsvold Turn skøyter er 6 mars kl. 19:00

  07.01.2024 Kl. 11:40  
Av ETF Skøyter
Styret innkaller med dette til årsmøte i Eidsvold Turn Skøyter.

Årsmøte avholdes onsdag 6.mars kl. 19.00 i kjelleren i det gamle klubbhuset på Myhrer stadion.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes på e-post (etf.skoyter@gmail.com) til styret innen 21. februar.
Fullsteding saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra Idrettsstyret.

For mer informasjon om årsmøte og regler rundt valg, se Eidsvold Turn Skøyter sin lov på hjemmesiden.
Ved spørsmål, ta kontakt med leder Elin Gravem, 99 70 72 18, etf.skoyter@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Vis alle nyheter