Share/Save/Bookmark

Årsmøtet er 2. mars 2022 kl. 19:00 (oppdatert med dokumenter)

  26.01.2022 Kl. 21:46  
Av ETF Skøyter

1) Åpning av årsmøtet
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
5) Årsregnskap for 2021 og beretning fra kontrollkomitéen
6) Innkomne forslag:
       a) Medlemskontingent Eidsvold Turnforening 2023
      
Pause 

8) Valg
10) Avslutning

 Dokumenter blir tilsendt ved henvendelse til Jan.Gulbrandsen@dam.no på epost, men registrerte medlemmer i ETF Skøyter vil få dette tilsendt pr. e-post.

Vis alle nyheter