Share/Save/Bookmark

Årsmøte 03.03.2021 kl.19:00 i gml.Klubbhuset på Myhrer

  17.02.2021 Kl. 21:48  
Av ETF Skøyter
 
Sakslisten til årsmøtet:

1) Åpning av årsmøtet
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
5) Årsregnskap for 2020 og beretning fra kontrollkomitéen
6) Innkomne forslag:
       a) Medlemskontingent Eidsvold Turnforening 2021

Pause 

8) Valg
10) Avslutning

 Dokumenter blir tilsendt ved henvendelse til Jan.Gulbrandsen@dam.no på epost, men registrerte medlemmer i ETF Skøyter vil få dette   tilsendt e-post.
 

Vis alle nyheter