Share/Save/Bookmark

Årsmøte 04.03.2020 kl.19:00 i gml.Klubbhuset på Myhrer

  14.02.2020 Kl. 19:19  
Av ETF Skøyter

Sakslisten til årsmøtet:

1) Åpning av årsmøtet
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen
8) Valg
9) Oppsummering av sesongen 2019/2020
10) Avslutning

Vis alle nyheter