Share/Save/Bookmark
Styret 
Leder: Mariann Dønnum, tlf 90548344
Nestleder: Thorbjørn Sæther tlf. 99391957
Sekretær: Ingelin Berby, tlf 93241838
Kasserer: Jan H. Gulbrandsen, tlf 48140490
Sportslig leder: Hans Hoelsæter, tlf 94856060

Andre funksjoner
Leder baneutvalg: Stian Fuglehaug tlf 91579759
Web-ansvarlig: Styret 
Sponsoransvarlig: Styret
Ansvar for statistikk: Arbeidsgruppe, kontakt leder i styret