Share/Save/Bookmark
Styret 
Leder: Mariann Dønnum, tlf 90548344
Nestleder: Ronny Hovland, tlf 92444723
Sekretær: Ingelin Berby, tlf 93241838
Kasserer: Jan H. Gulbrandsen, tlf 48140490
Sportslig leder: Hans Hoelsæter, tlf 94856060

Andre funksjoner
Leder økonomiutvalg: Torunn Løkken, tlf 95179795
Leder baneutvalg: Stian Fuglehaug tlf 91579759
Web-ansvarlig: Even Gulbrandsen, tlf 47844635
Sponsoransvarlig: Styret
Ansvar for statistikk: Arbeidsgruppe, kontakt nestleder i styret