Share/Save/Bookmark

Årsmøtet 2017

  31.01.2017 Kl. 10:00  
Av ETF Skøyter
Årsmøtet avholdes i det gamle klubbhuset på Myhrer kl 19.00 tirsdag 28. februar. Vel møtt!

NB! Fra 10. februar ligger alle sakspapirer som linker i sakslisten.
 

SAKSLISTE:
1) Åpning av årsmøte
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
4) Årsberetning for 2016
5) Årsregnskap, resultat og balanse m/revisjonsberetning for 2016
6) Innkomne forslag:

PAUSE

8) Valg
9) AvslutningVis alle nyheter