Share/Save/Bookmark

Årsmøte - 1 mars 2018

  02.02.2018 Kl. 10:36  
Av ETF Skøyter
SAKSLISTE:
1) Åpning av årsmøte
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
5) Årsregnskap resultat og balanse m/revisjonsberetning for 2017
6) Innkomne forslag:

PAUSE

8) Valg 
9) Avslutning


Andre forslag til årsmøtesaker må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet.

Vis alle nyheter